Víme, že nejdůležitější pro rozvoj osobnosti je být respektován, žít v bezpečném prostředí, v rovnoprávném vztahu a důvěře. Člověk s mentálním postižením je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství, přispívá k našemu dobru a dává nám příležitost vrátit se do principů a smyslu života, učí nás bezpodmínečné lásce

Kdo jsme?

Vítejte na stránkách neziskové organizace Šuple, z. ú.

"Šuplata mohou být malá, velká, úzká, široká, nová, stará… nebo se nám mohou zdát všechna stejná. Co se ukrývá uvnitř, poznáme, až když je otevřeme a podíváme se. Stejné je to i s dětmi a dospělými s mentálním postižením. Mohou být malí, velcí, silní, tencí… Mohou se nám ale také zdát všichni stejní. Je potřeba otevřít naše i jejich srdce a zjistit, co v sobě ukrývají, co nám mohou dát, a co můžeme my přinést jim a do nich vložit...

...nestyďme se tedy a vstupme do světa společně..."

Co nabízíme

Podporu celoživotního vzdělávání, rozvoj kompetencí, rozhodování, upevňování znalostí a dovedností

Podporu zdravého životního stylu (vyvážená zdravá výživa, zdravotní cvičení, sportovní aktivity, wellness aktivity – návštěvy bazénu, masáže)

Organizaci a realizaci vzdělávacích, sportovních, kulturních a rekreačních rekondičních volnočasových aktivit

Podporu společenského, kulturního života - návštěvy divadel, výstav, památek, restaurací, kulturních akcí – plesy, taneční atd.

Podporu rodin a společnosti – informační, poradenské a vzdělávací činnosti pro odbornou a laickou veřejnost a instituce

Bezpečné rodinné prostředí, rovnoprávně postavený vztah, zachování individuality každého jedince