Kdo jsme

Vážení přátelé, milí příznivci,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktivitami Šuplete z. ú., které pořádáme a připravujeme pro mentálně postižené osoby a jejich rodiny.

Hlavním posláním Šuplete je podporovat děti a dospělé s mentálním postižením, kteří jsou zdravotně a sociálně znevýhodněni, v aktivním zapojení do společnosti, seberealizaci, vzdělávání, pracovním uplatnění, naplnění smyslu života. Napomáháme jejich přiblížení se každodennímu životu lidí bez postižení během jejich procesu růstu i stárnutí. Naplňujeme jejich potřeby způsobem, který je běžný pro nás ostatní, nabízíme společensky hodnotné a smysluplné aktivity. Vycházíme z jejich vlastního způsobu nazírání na svět a podporujeme je v tom, jací opravdu jsou a jaké jsou jejich schopnosti. Pomáháme jim nalézat vlastní životní cestu v rámci jejich dostupných možností.

Zaměřujeme na volnočasové zájmové aktivity – pohyb, tanec, ruční a výtvarné práce, zdravotní cvičení, vaření atd.

Podporujeme celoživotní vzdělávání, upevňování znalostí a dovedností.

Organizujeme a realizujeme sportovní a rekreační rekondiční aktivity a pobyty.

Spolupracujeme s rodinami v rámci rozšiřování možných aktivit jejich mentálně postižených členů. Jsme schopni poradit, na koho se mají obrátit při nedostatku informací, když si nejsou jisti atd.

Podporujeme společenské a kulturní vyžití a zdravý životní styl.

Poskytujeme na jedné straně oporu a rámec a na druhé straně útočiště. A o tom je Šuple, Šuple s pevnou kostrou, vystlané láskou a porozuměním. Kdo by v něm nechtěl být…