Partnerství a podpora

 

Za finanční dary na naši činnost děkujeme firmě SAVAS, manželům Šindlerovým, paní Jarmile Karbanové, paní Černé Marii, paní Haně Jasanské, panu Antonínu Průškovi, paní Yvonně Kozderové, paní Janě Vildomcové, panu Tomáši Hanákovi a všem dalším drobným dárcům. 

Za finanční a věcné dary na rekondiční pobyty děkujeme panu Josefu Belicovi a firmě COMET SYSTEM, paní Olze Buráňové, panu Peteru Zvarovi, manželům Ligockým a manželům Markovým.

Za pomoc v podobě dobrých rad pro začátek děkujeme paní Hruškové Iloně z Domova Ráček a paní Dolejšové Ireně z Atelieru 6tej smysl.

Za věcné dary pro naši činnost děkujeme Marcele Moravcové, Milanu Zalužanskému a jeho babičce Humpolové Vlastě a dále slovenské nadaci Pomocné ruky a Pavlu a Lence Kovářovým.

Malostranským novinám děkujeme za uveřejnění naší inzerce.

Za propůjčení prostor děkujeme paní Vítkové Janě a Studiu Oáza.

Za výrobu placek (myšleno reklamních předmětů) děkujeme pánům z firmy PLACKA.EU panu Martinu Dontovi a Michalu Švábenickému.

Rádi bychom také poděkovali panu Janu Brannému za vytvoření a fungování našich webových stránek.

- Vaše Šuple-